IMG_2027 IMG_2033 IMG_2050 IMG_2051IMG_2052 IMG_2068 IMG_3396 IMG_3397 IMG_3399 IMG_3437 IMG_3439 IMG_3444 IMG_7085 IMG_7093 ดร.สายสวาท วิชัย ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต๓กล่าวขอบคุณ เด็กนักเรียนชาวพื้นเมืองรอต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิรักเมืองไทย ถ่ายรูปหน้าตัวอาคารห้องสมุดและห้องพักครู พล.อ.เรืองโรจน์ฯ กล่าวส่งมอบอาคารห้องสมุดและห้องพักครู รร.บ้านสันติคีรี ดอยแม่สลอง เชียงราย มอบเครื่องกีฬาให้กับเด็กนักเรียนแก่ ดร.สายสวาทฯ สส.ละออง ติยะไพรัช กล่าวต้อนรับและขอบคุณ light box viewerby VisualLightBox.com v5.9
 
เมื่อ ๒๒ พ.ค.๕๖ พล.อ.เรืองโรจน์ มหาศรานนท์ กรรมการ/เลขาธิการมูลนิธิรักเมืองไทย ในฐานะตัวแทนพล.อ.มงคล อัมพรพิสิฏฐ์ ประธานมูลนิธิรักเมืองไทย และคณะกรรมการมูลนิธิรักเมืองไทย เดินทางไปส่งมอบอาคาร “รักเมืองไทย” แก่ โรงเรียน บ้านสันติคีรี ดอยแม่สลอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

นาย ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรี ได้จัดพิธีต้อนรับคณะกรรมการฯ อย่างสมเกียรติ มีพิธีสงฆ์ตามแบบอย่างพิธีท้องถิ่น หลังจากพิธีสงฆ์จบแล้ว คุณ ละออง ติยะไพรัช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต ๓ ได้กล่าวคำต้อนรับและขอบคุณมูลนิธิรักเมืองไทยในความช่วยเหลือ

หลังจากนั้น พล.อ.เรืองโรจน์ มหาศรานนท์ กรรมการ/เลขาธิการมูลนิธิรักเมืองไทย ได้กล่าวส่งมอบอาคารห้องสมุดแก่ ดร.สายสวาท วิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต ๓ อาคารห้องสมุดและห้องพักครูนี้ใช้ชื่อว่า “อาคารมูลนิธิรักเมืองไทย” ภายในมีห้องสมุดตั้งชื่อว่า “ห้องสมุดพลเอกเปรม ติณสูลานนท์”