IMG_1809 IMG_1810 IMG_1813 IMG_1814 IMG_1816 IMG_1821 IMG_1824 IMG_1826 IMG_1827 IMG_1828 IMG_1832 IMG_1842 IMG_1843 IMG_1846 IMG_1849 IMG_1852 IMG_1862 IMG_1865 IMG_1881 IMG_1883 IMG_1884 IMG_1888 IMG_1889 IMG_1893 IMG_1894 IMG_1897 IMG_1900 IMG_1904 IMG_1906 IMG_1909 IMG_1917 IMG_1918 IMG_1926 IMG_1928 IMG_1931 IMG_1933 IMG_1934 IMG_1939 IMG_1945 IMG_1949 IMG_1950 IMG_1959 IMG_1960 S__28278848 S__28278850 S__28278852 S__28278853

พล.อ.เรืองโรจน์ฯเลขาธิการมุลนิธิฯ ตรวจเยี่ยม รร.บ้านราษฎร์พัฒนา ดอยแม่สลอง ก.ย.57