1 ครูกระถินแนะนำเกี่ยวกับการเรียนการสอนให้กับทางคณะพลเอกมงคล 2 ครูกระถินร่วมพูดคุยกับคณะพลเอกมงคลเกี่ยวกับโรงเรียน 3 คณะพลเอกมงคลกล่าวขอบคุณครูกระถินและโรงเรียน 4 คณะพลเอกมงคลร่วมถ่ายรูปหมู่กับครูกระถินและครูออย visual ligth boxby VisualLightBox.com v5.9
พล.อ.มงคล ฯประธานมูลนิธิรักเมืองไทยและคณะ เดินทางไปดูงานรร.มีชัยพัฒนา อ.ลำปลายมาศ จว.บุรีรัมย์