2 5 8 P1070333 คณะผู้ใหญ่ของมูลนิธิฯ คณะมูลนิธิรักเมืองไทย ครูใหญ่กล่าวรายงาน คอมเครื่องเก่าที่มี คอมเครื่องเก่าที่มีอยู่ล้าสมัย ถนนภายในรร. ถ่ายภาพร่วมกัน นักเรียนรอต้อนรับ นักเรียนรอรับคณะ บอร์ดนิทรรศการ ประธานลงนามสมุดเยี่ยม ผู้ร่วมพิธี รายงาน สนามกีฬา หน้าห้องคอม ห้องสอนคอมฯ อาคารเรียน light box viewerby VisualLightBox.com v5.9
คณะกรรมการมูลนิธิรักเมืองไทยเยี่ยม รร.แม่ต่ำกลาง อ.พญาเม็งราย จว.เชียงราย(เพิ่มเติม) 17 กพ 55