1ป้ายบนเวที 2นักเรียนรอต้อนรับ P1070282 P1070289 P1070298 P1070301 P1070302 P1070304 คณะตรวจเยี่ยม ตรวจรร.บ้านราษฏร์พัฒนา นักเรียน รร.บ้านสันติคีรี นักเรียนแสดงต้อนรับ ประธานกล่าวแสดงความรู้สึก ป้ายรร.บ้านราษฏร์พัฒนา ป้ายหน้า รร.บ้านใหม่สันติ พล.อ.มงคล อัมพรพิสิฎฐ์ ประธานมูลนิธิฯ พื้นที่สร้างห้องสมุด รร.บ้านใหม่สันติ มอบหนังสือให้กับ พล.ต.ฉลวยฯ ยาแบ่งให้ ๓ รร. ยาเวชภัฒฑ์ ห้องน้ำรร.ราษฏร์พัฒนาทรุดโทรม เห็นควรให้ทำMasterPlan light box viewerby VisualLightBox.com v5.9
คณะกรรมการมูลนิธรักเมืองไทยเยี่ยม รร.ดอยแม่สลอง 17 กพ 55