ข้อบังคับมูลนิธิฯ

คงมีหลายท่านที่อยากทราบที่มาของเสื้อเบลเซอร์สีเลือดหมูซึ่งเป็นคล้ายเครื่องแบบของกรรมการมูลนิธิรักเมืองไทย
 
“ป๋าเป็นผู้เลือกสีนี้เอง   ตอนแรกมีเฉพาะป๋าท่านเดียวเป็นสีชมพู  เพราะคณะกรรมการต้องการให้เกียรติป๋า  แต่ตอนหลังป๋าได้คุยกับคุณชัยรัตน์ฯ  และคุณอเนก   สิทธิประศาสน์ ซึ่งเป็นกรรมการมูลนิธิอยู่ด้วยว่าต้องใส่ให้เหมือน ๆ  กันก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสีเลือดหมูจนทุกวันนี้”

(คุณวิเชียร ศรีโสภา อดีตหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิรักเมืองไทย)
 
 
 
 Untitled Document
 
หน้าแรก
l
เกี่ยวกับมูลนิธิ
l
l
l
l
แผนงานและโครงการ
l
l
l
.
   
 - ประวัติความเป็นมา
- วัตถุประสงค์
- เป้าหมายที่ชัดเจน
- เบลเซอร์สีเลือดหมู
 
            - ผลการดำเนินการที่สำคัญ
- โรงเรียนในโครงการ