ข้อบังคับมูลนิธิฯ

 

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ  คือ

-
เพื่อส่งเสริมการศึกษา  การวิจัยค้นคว้าและกิจกรรมเยาวชน
  -
  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางการแพทย์  การสาธารณสุข  การกีฬาและการศึกษา
   -
   เพื่อส่งเสริมการบรรเทาทุกข์  การบรรเทาสาธารณภัย  การสงเคราะห์ชุมชนและสาธารณประโยชน์อื่น ๆ
   .
   -
   เพื่อส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีในระหว่างกลุ่มชนต่างอาชีพ  โดยมิคำนึงถึงสภาพความแตกต่างของฐานะ
   .
   -
   เพื่อร่วมมือกับองค์การอื่น ๆ บำเพ็ญสาธารณกุศลสงเคราะห์
   .
   -
   ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด
        
    Untitled Document
    
   หน้าแรก
   l
   เกี่ยวกับมูลนิธิ
   l
   l
   l
   l
   แผนงานและโครงการ
   l
   l
   l
   .
      
    - ประวัติความเป็นมา
   - วัตถุประสงค์
   - เป้าหมายที่ชัดเจน
   - เบลเซอร์สีเลือดหมู
    
               - ผลการดำเนินการที่สำคัญ
   - โรงเรียนในโครงการ