ข้อบังคับมูลนิธิฯ

การจัดงานของมูลนิธิรักเมืองไทยแต่ละครั้งจะมีการกำหนดเป้าหมายในเรื่องการก่อสร้างอาคารเรียนให้โรงเรียน  ไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นที่ใดแต่ก็มีบางครั้งที่บางจังหวัดซึ่งไม่ขาดแคลนก็ยินดีมอบรายได้การจัดงานให้กับจังหวัดอื่นที่มีความเดือดร้อน....
 

"เวลาเราไปจัดแข่งขันที่จังหวัดใด เราก็จะประกาศให้ประชาชนทราบชัดเจน เลยว่าจะไปสร้างอาคารเรียนที่ไหน ท่านนายกฯ เปรมแต่งตั้งให้ท่านปลัดพิศาล ซึ่งเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานจัดงานทุกครั้งส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะเป็นรองประธาน

 

กลางวันเป็นการแข่งขันฟุตบอล  ส่วนกลางคืนก็มีงานสวนสนุก จัดเช่นนี้เหมือนกัน ทุกจังหวัดแต่ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของทางจังหวัดด้วย  แล้วก็มีข้อแม้อยู่ว่า  จังหวัดหนึ่งต้องได้เงินมาพอสร้างอาคารเรียนมูลนิธิก็ยังไม่ค่อยมีเงินแต่บางครั้งก็มีสถานการณ์พิเศษ  อย่างตอนที่เราไปจัดที่ภูเก็ตหาเงินได้  2  ล้าน  ภูเก็ตช่วงนั้นยังไม่มีความจำเป็นในเรื่องการสร้างอาคารเรียนก็มอบรายได้ทั้งหมดให้มูลนิธิเลยแล้ว  มูลนิธิก็นำไปมอบให้กับจังหวัดพัทลุงซึ่งมีความขาดแคลนไป 6  แสนบาทเพื่อสร้างอาคารเรียน  ปลัดพิศาลฯ  ก็ร้องขอกับทางจังหวัดผู้รับเหมาได้กำไรจากงานอื่นมาเยอะแล้วขอให้ช่วยสร้างโรงเรียนให้มูลนิธิซึ่งก็ได้รับความร่วมมือด้วยความเต็มใจเพราะ      ทุกคนรักป๋า

 

นอกจากที่ภูเก็ตแล้วที่พิจิตร เขาก็ไม่เอาแต่ยกเงินที่ได้จากการบริจาคให้มูลนิธิทั้งหมด ป๋าท่านก็คืนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไป 1 ล้านบาท   เพื่อตั้งเป็นมูลนิธิรักเมืองไทยสาขาพิจิตรเงินก็ยังได้ใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน เอาไปสนับสนุนการกีฬาบ้างอย่างอื่นบ้าง

 

เราไปจัดงานที่ไหน เราจะทราบกันคืนนั้นเลยว่ามีใครบริจาคเงินเท่าไหร่ รวมแล้วเท่าไหร่ตัวเลขจะขึ้นเลยแม้ตัวเงินจะยังไม่เต็มตามนั้น  เงินเหล่านี้จะส่งเข้ามูลนิธิก่อน จากนั้นหากมูลนิธิ  จะสร้างโรงเรียนที่ไหน เมื่อประสานกับทางจังหวัดว่าพร้อมแล้วจะใช้เงินเท่าใด  มูลนิธิก็จัดส่งไปให้

 

เราสร้างอาคารเรียนไปแล้ว  30  แห่ง  คิดเป็นมูลค่ากว่า  70  ล้านบาท  ค่าก่อสร้างอาคารเรียนเดี๋ยวนี้ตกประมาณหลังละ  2  ล้านบาท”

 
(คำบอกเล่าของคุณชัยรัตน์ คำนวณ เลขาธิการมูลนิธิฯ ท่านแรก)
   
 
 Untitled Document
 
หน้าแรก
l
เกี่ยวกับมูลนิธิ
l
l
l
l
แผนงานและโครงการ
l
l
l
.
   
 - ประวัติความเป็นมา
- วัตถุประสงค์
- เป้าหมายที่ชัดเจน
- เบลเซอร์สีเลือดหมู
 
            - ผลการดำเนินการที่สำคัญ
- โรงเรียนในโครงการ